🔥 VANDAAG GRATIS VERZENDING OP ALLE BESTELLINGEN! 🔥
🔥 VANDAAG GRATIS VERZENDING OP ALLE BESTELLINGEN! 🔥

Retourbeleid

Mocht u klachten hebben over uw product, en dit product retour wilt sturen geadresseerd aan Shenzhen HST Technology Co. LtD, dan mag u het product ook naar ons bemiddelingsplatform adres sturen. Wij als bemiddelingsplatform zullen dit voor jou doorsturen naar onze buitenlandse leverancier zodat zij de kwaliteit van het product kunnen verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het herroepingen formulier. 

Bemiddelingsplatform retouradres:  Hugo van der Goeslaan 2 - 5613 LG - Eindhoven

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

- Aan:

Naam Bedrijf

Adres

Postcode

E-mail

Telefoonnummer

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

- Besteld op (DD-MM-YYYY): - Bestelnummer: